Joanna Bruździak – Maleszewska

Orange Polska

Menadżerka wielu lat związana z Orange Polska, od początku w zakresie dotyczącym poszukiwania nowych rozwiązań, usprawnień organizacyjnych czy procesowych, czy dialogu z otoczeniem nie tylko rynkowym ale i społecznym Operatora. Od kilku lat współpracuje ze środowiskiem startupowym. Prowadzi programy z obszaru otwartych innowacji, skupiające się na współpracy z twórcami idei będących na różnym etapie dojrzałości. Takich jak: Orane FAB program akceleracyjny organizowany we współpracy z z akceleratorami Grupy Orange na całym świecie w tym we Francji, USA, Tokio , Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz Imagine with Orange – platforma crowdsourcingowa działająca w Polsce, Francji i Rumunii.
Z zamiłowania społecznik, Prezes Fundacji Sportu i Oświaty, Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, członkini Professional Women’s Network, coach startupa w programie, który był realizowany przez Stowarzyszenie Ashoka.
W chwilach wolnych żegluje i jeździ na nartach.