Agnieszka Mróz

Logisfera Nova

Projektantka usług w Logisfera Nova. Wykorzystując metodologię service design oraz design thinking realizuje procesy projektowe zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Była członkiem zespołu projektowego realizującego projekty dla m.in. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Laboratorium Innowacji Społecznej, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziła kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń dot.wybranych aspektów procesu projektowania usług oraz design thinking.